Melindungi Masa Instruksional (MMI)

 

Masa Instruksional bermaksud  masa yang sebenarnya digunakan untuk aktiviti pembelajaran tanpa gangguan.

 

 Masa instruksional  perlu dilindungi.  Menurut Levin dan Tsang (1987),  melindungi masa instruksional  (MMI) melibatkan 4 elemen :

 

 

 Bacaan lebih di bawah.